loader image

Live School Application Mongolian

  • Strength indicator
  • Бид GDPR -тэй нийцсэн байхыг зорьж байна

    Европын Холбоо саяхан GDPR - ENTERAL DATA PROTECTION REGULATION хэмээх хуулийг баталж, бусадтай хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр харилцаж буй хэн бүхнийг зөвшөөрөл авахыг шаарддаг.


    WMC -ийн үйлчилгээний нөхцөлийг эндээс үзнэ үү.


    WMC -ийннууцлалын бодлогыг эндээс үзнэ үү.