loader image

Хэл

Хэл

Хэл

Сургуулийн шууд сургалтын хөтөлбөртэй танилцана уу

Талбайн сүүлийн үеийн түүхүүд

Field Update February 2023

Since my last communication with the World Mission Centre Boards, I am relieved to report that we have steadied the ship, and our international team of leaders is working as hard as ever to do all that the Lord has called us to do. Lydia and I have taken over the...

A Year of Progress

This has been a year of headway, development, progress, you name it; thanks to the boundless mercy and grace God has shown us. 2 Corinthians 3:5Not that we are competent in ourselves to claim that anything comes from us, but our competence comes from God.In March, God...

Why did Jesus tell his followers to GO?

Why did Jesus tell His followers to GO? October 31, 2022Jesus said to GO and make disciples but that requires believers whose faith is ALL IN . . . How close are we to this level of commitment? As our Lord said in Acts 1:8, we’re to begin locally and go as far as the...

Launching Live School in Mongolia

It was a rainy day when we landed in Mongolia. As we drove from the airport located just outside the capital of Ulaanbaatar it was difficult to fathom that 85% of the countries population live in one enormous city.I have never seen so much green grasslands void of any...

A Live School Story – CUBA 2022

A LIVE SCHOOL STORY CUBA 2022 September 7, 2022Guantanamo is one of the poorest provinces of Cuba. Pastor D is a church leader there. He leads and oversees eight house churches with a vision to spread the gospel in this region. In Cuba, building new church buildings...

Halima

Dear Friends, In the summer of 2018, I drove a few hundred miles through the desert of Kenya to a small village. My team and I arrived at what felt like the middle of nowhere. Chickens, goats, and children quickly surrounded us in curiosity. We were among the Waata...

Accelerated Live School growth in Haiti

Over the years, Haiti has experienced tremendous challenges.  Political, economic, social issues and  natural disasters have decimated this nation.  Many have tried to change Haiti but it is seen as a graveyard for projects of all kinds.  Live School launched in Haiti...

Cubans being trained to start Live Schools

During March and April there is a strong drive to equip churches so that they can train their people through Live School.  Felix and his wife are busy presenting facilitator training sessions and once the training is over, multiple schools can start.  The goal is to...

The Magnificent Seven

This is a story of seven outlaw men hired by the folks of Rose Creek to defend them from a greedy industrialist in the 60s. Rose Creek is an Old West town surrounded by gold mines and an avaricious man has enslaved the locals to work in his mines as cheap labour. If...

Live School хөтөлбөрийг эхлүүлэхээсээ өмнө шийдэх ёстой хэд хэдэн зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Үүнд:

 

Таныг үзэхээс өмнө

1) Сургуулийг “бүтэн цагаар” эсвэл “хагас цагаар” төгсөж болно.

  1. Бүтэн цагаар сургуульд та 18 долоо хоног зарцуулж, өдөрт гурван удаа хэсэгчилсэн хичээл авах шаардлагатай болно.
  2. Хагас цагаар сургуульд таньд 18 сар шаардлагатай болно. Энэ хугацаанд сургалтын хөтөлбөрт хэрхэн оролцох талаар өөрөө шийдэх боломжтой.
  3. Сургуулийг ажиллуулах хамгийн тохиромжтой орон зай бол гэр бүл, найз нөхдөө цуглуулж нэгдэх явдал юм. Ингэснээр та төөрөлдсөн хүмүүсийг сургахад илүү туслах болно. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та дайсагнасан эсвэл хязгаарлагдмал улсад амьдардаг бол сургалтын хөтөлбөрийг бие даан өөрөө судлах боломжтой.
   1. Хэрэв танд хамт олон, баг байгаа бол тус бүрийг Лайв Сургуулийн порталд бүртгүүлэхийг урьж болно. Ингэснээр бид тэдний ахиц дэвшлийг харах боломжтой.
   2. Хүн бүр хуваарийн дагуу байхын тулд Лайв Сургуулийг тодорхой цаг хуваарьтай хийх нь хамгийн сайн арга юм.
  4. Үүнийг хийх өөр нэг арга бол таны бүлгийг видео хэсэгчилсэн хичээлийг хувь хүн ганцаарчилж өөрийн хэмнэлээр үзэж, дараа нь хамтдаа хэлэлцэх явдал юм.

 

Таныг үзэж байхад

2) Хамт олон, бүлгээ цугларсны дараа залбирч, дараачийн видеог үзээрэй.(Live School -ийн хичээлүүд нь зарчмаас зарчимд суурилдаг бөгөөд энэ нь оюутны хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр оруулдаг тул курсуудыг танд өгөгдсөн файлийн дагуу дарааллаар нь үзэх нь чухал юм).

  1. Видео хэсэгчилсэн хичээлийг үзэж байхдаа танд юу онцгой санагдсан талаар тэмдэглэж аваарай.
  2. Видео хэсэгчилсэн хичээлийг дууссаны дараа хүн бүр сурч мэдсэн зүйлийнхээ талаар ярилцаж, эргэцүүлэн бодох цаг гаргах болно. Тэмдэглэл бичихдээ алдсан эсвэл дутуу тэмлэглэсэн хүн бүрд оноогоо нэмж оруулахыг уриалаарай.
  3. Гэртээ очсоны дараа тэмдэглэлээ ашиглан эргэцүүллийн хуудсыг номлол хэлбэрээр бичээрэй. (Гол санаа болон/тойм)
  4. Үүний дараа, өөрийн бичсэн нэг хуудас тэмдэглэлээ портал вэбсайт дээр байршуулна. Та зураг аван байршуулж болно. Тийм учраас үүнийг уншуулах шаардлагагүй.
  5. Нэг хуудас тэмдэглэлээ ирээдүйд ашиглаж хэрэглэх учир сайн хадгална уу.
  6. Энэ мэт та үйл явцаар та төгсөх хүртлээ үргэлжлэх болно.

 

Лайв сургуулийн бүх сургалтыг бүрэн дуусахад

3) Лайв сургуулийн төгсөлтийн гэрчилгээг авахад дараах 3 – н шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай.

  1. Сургалтын бүх хөтөлбөрт суусан байх (242 цаг).
  2. Та 242 ширхэг нэг хуудас тэмдэглэл порталд оруулсан байх.
  3. Та вэбсайтаар орон “төгсөлтийн гэрчилгээний хүсэлт” гэсэн хэсгийг даран хандсан байх.

4) Хэрвээ та илүү гүнзгүүрийлэн сурая гэвэл Өмнөд Африкийн Технологийн Семинар(SATS) эсвэл Аргентины Технологийн Институт(FIET) руу манай вэбсайтаар дамжуулан “Бичлэгний хүсэлт” хэсгийг даран хүсэлт илгээж хандах боломжтой.

5) Хэрвээ та ReForma гэрчилгээ болох Reforma болон олон улсын Эвангалын Эвсэлээс өгдөг энэ гэрчилгээнд хүсэлт гаргаж байгаа бол та дараах сүүлийн хэсэг болох хөтөлбөрийг бүрэн гүйцэлдүүлсэн байх хэрэгтэй юм.

  1. Энэ бол Лайв сургуулийн хамгийн сүүлийн дэвтэрт байгаа хөтөлбөр юм.
  2. Та гэрлэлтийн цахим сургалтанд бүртгүүлэх хэрэгтэй. Дэвтэрт байгаа дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг харна уу.

Та өөрийн нэг хуудас тэмдэглэлийг оруулсны дараа та манай вэбсайт руу орон “Reforma төгсөлтийн гэрчилгээний хүсэлт” даран та хүсэлтээ илгээх боломжтой.

 

Лайв сургуулийн тоон судалгаа

Сургуулиуд

Сурагчид

Улс орнууд

Өндөр боловсролын боломжууд

Түрүүлж төл

Бусдыг өөрийн сайн мэдээг тараах удирдлагын хөтөлбөрөөр хүчирхэгжүүл.

14 + 15 =